Shtëpi Banimi - Qazim Morina

Investitori: Qazim Morina
Lokacioni: Baic, Istog
Etazhiteti: TH+P+1+K 

Lokacioni i Objektit

Projektet

Për ti parë të gjitha projektet tona klikoni në linkun poshtë

shiko të gjitha