Objekt Afarist/Banesor - Selmanaj

Investitori: Familja Selmanaj
Lokacioni: Kline 
Etazhiteti: TH+P+5+K

Lokacioni i Projektit

Projektet

Për ti parë të gjitha projektet tona klikoni në linkun poshtë

shiko të gjitha