Forma kontaktuese

Faleminderit për mesazhin tuaj, së shpejti dikush nga stafi ynë do të ju përgjigjet

Orari i punës: Nga 8:00 deri 18:00
E-mail:
info@vellezeritdodaj.com
              vellezeritdodaj@gmail.com
Tel :      +377 44 223 216
              +377 44 234 692
              +377 44 183 081
Adresa: Krushevë e Madhe - Klinë, Republika e Kosovës