Shërbimet

Kompania 'Vëllezërit Dodaj' ka një staf profesional dhe të motivuar, që i kryen gjitha keto shërbime me më shumë se dyzet vite përvoj.

NdËrtim i larte

Ndërtime të objekteve të Banimit, Afariste, Industriale

NdËrtim i ulet

Ndërtimi I Rrugeve, Urave, Mbikalimeve
Nënkalimeve,Oborreve

Projektime

Projekte ideore dhe zbatuese: Arkitekturë, Dizajn, Strukturë

Derivate

Në Krushevën e Madhe gjindet pika e karburantit me te gjitha derivatet.

GERMIME

Germime te themeleve te objekteve te ndryshme.

TRANSPORTE

Transporte të dheut dhe zhavoreve.

SUVATIME

Suvatime dhe rregullime tjera të brendshme

MBISHTRESA

Mbishtresa(Ybercug)