Shtëpia e Motrave "Vinqenciane"

Investitori: Motrat e "Shen Vinqencit"
Lokacioni: Kline  
Etazhiteti: B+P+1+NK

Lokacioni i Objektit

Projektet

Për ti parë të gjitha projektet tona klikoni në linkun poshtë

shiko të gjitha