Shtëpi Banimi - Lush Marku

Investitori: Lush Marku
Lokacioni: Kline, Deiq  
Etazhiteti: TH+P+1+K
Verejtje: Ndertimi i Shtepise dhe Punimi Oborrit

Lokacioni i Objektit

Projektet

Për ti parë të gjitha projektet tona klikoni në linkun poshtë

shiko të gjitha