Shtëpi Banimi - Bekim Sejdiu

Investitori: Bekim Sejdiu
Lokacioni: Prishtine, Çagllavice
Etazhiteti: B+P+1 

Lokacioni i Projektit

Projektet

Për ti parë të gjitha projektet tona klikoni në linkun poshtë

shiko të gjitha