Shtëpi Banimi - Palush Prenaj

Investitori: Palush Prenaj
Lokacioni: Kline 
Etazhiteti: TH+P+2+K

Lokacioni i Projektit

Projektet

Për ti parë të gjitha projektet tona klikoni në linkun poshtë

shiko të gjitha