Shtëpi Banimi - Pashk Dodaj

Investitori: Pashk Dodaj
Lokacioni: Krusheve e Vogel, Kline.
Etazhiteti: TH+P+1+K 

Lokacioni i Objektit

Projektet

Për ti parë të gjitha projektet tona klikoni në linkun poshtë

shiko të gjitha