Shtëpi Banimi - Muhamet Gashi

Investitori: Muhamet Gashi
Lokacioni: Buqan, Peje
Etazhiteti: B+P+2 

Lokacioni i Objektit

Projektet

Për ti parë të gjitha projektet tona klikoni në linkun poshtë

shiko të gjitha