Shtëpi Banimi - Mark Gjini

Investitori: Mark Gjini
Lokacioni: Perlina, Kline
Etazhiteti: TH+P+1+K 

Lokacioni i objektit

Projektet

Për ti parë të gjitha projektet tona klikoni në linkun poshtë

shiko të gjitha