Shtëpi Banimi - Gjelosh Shala

Investitori: Gjelosh Shala
Lokacioni: Perlina, Kline
Etazhiteti:  TH+P+1+K

Lokacioni i Objektit

Projektet

Për ti parë të gjitha projektet tona klikoni në linkun poshtë

shiko të gjitha