Shtëpi Banimi - Deskaj

Investitori: Familja Deskaj
Lokacioni: Gllogjan, Peje 
Etazhiteti: TH+P+K

Lokacioni i Objektit

Projektet

Për ti parë të gjitha projektet tona klikoni në linkun poshtë

shiko të gjitha