Ndërtimi i "Bylmetorës"

Investitori: "RTM" 
Lokacioni: Kline, Deiq 
Etazhiteti: TH+P+K

Verejtje: Renovim dhe Ndertim 

Lokacioni i Objektit

Projektet

Për ti parë të gjitha projektet tona klikoni në linkun poshtë

shiko të gjitha