Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/vellebud/public_html/Ip/Request.php:244array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/vellebud/public_html/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/vellebud/public_html/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48assert(): Calling assert() with a string argument is deprecated in /home/vellebud/public_html/Ip/Internal/Revision.php:44 Ndërtimi i "Bylmetorës"

Ndërtimi i "Bylmetorës"

Investitori: "RTM" 
Lokacioni: Kline, Deiq 
Etazhiteti: TH+P+K

Verejtje: Renovim dhe Ndertim 

Lokacioni i Objektit

Projektet

Për ti parë të gjitha projektet tona klikoni në linkun poshtë

shiko të gjitha