Kater Shtëpi Banimi - Berisha

Investitori: Familja Berisha
Lokacioni: Peje, Gllogjan 
Etazhiteti: B+P+1+K

Lokacioni i Objektit

Projektet

Për ti parë të gjitha projektet tona klikoni në linkun poshtë

shiko të gjitha