Our services

''Vellezerit Dodaj'' company has a professional and motivated staff who carries out all these services with more than forty years of experience.

 

NDERTIM I LARTE

Ndërtime të objekteve të BanimitAfariste,
 Industriale

NDERTIM I ULET

Ndërtimi I RrugeveUrave
Mbikalimeve,
Oborreve

PROJEKTIME

Projekte ideore dhe zbatuese: Arkitekturë
DizajnStrukturë

DERIVATE

Në Krushevën e Madhe gjindet pika e karburantit me te gjitha derivatet.

GERMIME

TRANSPORTE

SUVATIME

MBISHTRESA

Germime te themeleve te objekteve te ndryshme.

Transporte të dheut dhe zhavoreve.

Suvatime dhe rregullime tjera të brendshme

 Mbishtresa (Ybercug)