Shërbimet

 • NDËRTIMI I LARTË

  Ndërtime të objekteve të ndryshme të BANIMIT, AFARISTE, INDUSTRIALE etj.

 • NDËRTIMI I ULËT

  Ndërtimi I RRUGËVE, URAVE, MBIKALIMEVE etj.

 • PROJEKTIME

  Projekte ideore dhe zbatuese: Arkitekturë, Dizajn, Strukturë etj.

 • DERIVATE

  Në fshatin Krushevë e Madhe gjëndet pika e karburantit që ofron të gjitha derivatet, vajrat motorike, market e shërbime të tjera.

Shërbimet tjera

 • Gërmime

 • Transporte të dheut dhe zhavoreve

 • Mbishtresa (Ybercug)

 • Suvatime dhe rregullime tjera të brendshme

 • Japim në shërbim: Shtylla metalike, Skele, Kallep per beton Manto (Peri) dhe Meva.

Te rejat

Objekte familjare te banimit

2014

Investitori:

Familjaret

Qendra "Don Bosko"

Gjilan

Investitori:

Renovabis dhe investitor te tjerë

Ndërtimi i Katedrales

"Nëna Terezë"

Në Prishtinë

Investitori:

Ipeshkvia e Kosovës