E-mail

Kontakti

E-mail:

v_dodaj@hotmail.com

v_dodaj@yahoo.com

info@vellezeritdodaj.com

Tel.:

+ 381 (0) 39 470 570

Mob.:

+ 377 (0) 44 183 081

+ 377 (0) 44 234 692

+ 377 (0) 44 223 216


Adresa:

Krushevë e Madhe - Klinë

Republika e Kosovës

Te rejat

Objekte familjare te banimit

2014

Investitori:

Familjaret

Qendra "Don Bosko"

Gjilan

Investitori:

Renovabis dhe investitor te tjerë

Ndërtimi i Katedrales

"Nëna Terezë"

Në Prishtinë

Investitori:

Ipeshkvia e Kosovës