Video

Video 2

Video-1

Video 3

Video 4

Të rejat

Objekte familjare te banimit

në 2014

Investitori:

Familjaret

Qendra "Don Bosko"

në Gjilan

Investitori:

Renovabis dhe investitor te tjerë

Ndërtimi i Katedrales

"Nëna Terezë"

në Në Prishtinë

Investitori:

Ipeshkvia e Kosovës