Renovimi Kishës Katolike

Te rejat

Objekte familjare te banimit

2014

Investitori:

Familjaret

Qendra "Don Bosko"

Gjilan

Investitori:

Renovabis dhe investitor te tjerë

Ndërtimi i Katedrales

"Nëna Terezë"

Në Prishtinë

Investitori:

Ipeshkvia e Kosovës