Foto të projekteve

Kisha Katolike

- Në Klinë

Rezidenca Ipeshkvnore

- Në Prishtinë

Shtëpia e Motrave

- Në Klinë

Renovimi Kishës Katolike

- Në Pejë

Projektimi

- Projekte të ndryshme

Të tjera

- Lokacione të ndryshme

Ndërtimi i objektit

"Caritas" - Në Leskoc, Klinë

Ndërtimi i "Bylmetorës"

"Bylmetorës" - Në Deiç, Klinë

Ndërtimi i Kopshtit të fëmijëve

"Emanuel" - Në Gjakovë

Ndërtimi i Katedrales

"Nëna Terezë" - Në Prishtinë

Qendra "Don Bosko"

- Gjilan

Objekte familjare te banimit

- 2014

Te rejat

Objekte familjare te banimit

2014

Investitori:

Familjaret

Qendra "Don Bosko"

Gjilan

Investitori:

Renovabis dhe investitor te tjerë

Ndërtimi i Katedrales

"Nëna Terezë"

Në Prishtinë

Investitori:

Ipeshkvia e Kosovës