Për ne

Ndërmarrja ndërtimore shërbyese VËLLEZËRIT DODAJ tashmë është emër I njohur në lëmin e ndërtimit në Kosovë. Ndërmarrja ndërtimore VËLLEZËRIT DODAJ me lokacion në fshatin Krushevë e Madhe të Komunës së Klinës është themeluar në vitet 1970 dhe tani aktivitetin e saj e zhvillon në

Shërbimet

NDËRTIMI I LARTË

Ndërtime të objekteve të ndryshme të BANIMIT, AFARISTE, INDUSTRIALE etj.

...

NDËRTIMI I ULËT

Ndërtimi I RRUGËVE, URAVE, MBIKALIMEVE etj.

...

PROJEKTIME

Projekte ideore dhe zbatuese: Arkitekturë, Dizajn, Strukturë etj.

...

DERIVATE

Në fshatin Krushevë e Madhe gjëndet pika e karburantit që ofron të gjitha derivatet, vajrat motorike, market e shërbime të tjera.

...

Gërmime

...

Të rejat

Objekte familjare te banimit

2014

Investitori:

Familjaret

Qendra "Don Bosko"

Gjilan

Investitori:

Renovabis dhe investitor te tjerë

Ndërtimi i Katedrales

"Nëna Terezë"

Në Prishtinë

Investitori:

Ipeshkvia e Kosovës